קטגוריות
debuzzer כל הרשימות

אגדה של פסח

הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דבלומפילד. כל טוטו ייתי ויצלול, כל חכמון ייתי וישרוק. השתא הלכה, לשנה הבאה בארעא דטדי, השתא עבדי, לשנה הבאה בירושלים הבנויה.

*

מי אתה אלי חכמון? (כנסו, כנסו)